NIEDZIELA 16.12.2018

O prawdziwej radości

Liturgia tej niedzieli każe nam się cieszyć. Po wielokroć dociera do naszych uszu zachęta: radujcie się! – Z czego tu się cieszyć? – może ktoś zapytać. Rzeczywiście, nie każdy z nas potrafi znaleźć powody do radości. Ale – powie ktoś inny – zbliżają się Święta, Święta Bożego Narodzenia, Święta radosne. I to prawda, choć wiemy, że dla niektórych ludzi ten czas ani nie kojarzy się radośnie, ani rzeczywiście taki nie jest. Z różnych zresztą powodów.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! – woła Sofoniasz. Co jest powodem tej radości? To przyjście Boga, który daje wolność od wrogów. Dodaje prorok: Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. To Bóg ucieszy się tobą, będzie dla Niego radością to, że staniesz się wolny. Bóg przychodzi, żeby cię uwolnić!

Człowiek z wielu powodów czuje się nieszczęśliwy. Dlatego też wciąż szuka dróg, na których mógłby osiągnąć radość. Do Jana nad brzegi Jordanu przychodziły tłumy zadając wciąż jedno pytanie: Co mamy czynić? Byli wśród nich celnicy i żołnierze, a zatem ci, którym wykonywany zawód dawał możliwość wykorzystywania ludzi. Ale Chrzciciel nie nakazał im zmiany zawodu. Domagał się od nich uczciwości i sprawiedliwości. To zresztą chyba jest największą trudnością: funkcjonować w układach, które niejednokrotnie są chore i samemu pozostać zdrowym, wolnym. Nie tłumaczyć się tym, że „wszyscy kradną”, że „inni jeszcze gorzej robią”, że „w dzisiejszych czasach nie da się inaczej”.

Dopiero to może dać człowiekowi pokój serca, a skutkiem tego radość. Żyć nie tak, żeby wyzyskać tyle namiastek radości, ile oferuje codzienność, ale tak, by ucieszyć się prawdziwą wewnętrzną wolnością. Żeby dać miejsce Bogu przychodzącemu z mocą i uwalniającego swoje dzieci. Radość z bliskiego już Narodzenia Pańskiego nie jest żadną tanią, komercyjną radością opakowaną w złotko, przewiązaną wstążką i postawioną pod choinką. To głęboka radość z powodu tego, że Bóg przyszedł i zadziałał we mnie i uczynił mnie wolnym!

 

Katecheza 10. Skarby z dna oceanu

coming soon

coming soon

coming soon

writing-notes-idea-conference

Zadanie:

Jest to zadanie dla tych, którzy są rodzicami chrzestnymi. Od dziś przed każdą spowiedzią świętą, podczas rachunku sumienia, zapytaj siebie o to, jak wypełniasz obowiązki rodzica chrzestnego? Jak wygląda Twoja troska o rozwój duchowy dziecka? Czy nie masz w tej dziedzinie zaniedbań? Czy nie jesteś dla tego dziecka przykładem byle jakim, złym, a może zgorszeniem? Czy przykład Twojego życia dziś, mógłby być motywacją w stronę dobra dla Twojego dziecka?

Konspekt:

Katecheza 9. Odważyć się na świętość

coming soon

coming soon

coming soon

katecheza8

Zadanie:

W momencie chrztu świętego nadano Ci imię. Zapewne jest to imię jakiegoś świętego. Z okazji sakramentu bierzmowania przyjąłeś imię innego patrona. Być może masz jeszcze innych świętych szczególnie Ci bliskich, jak choćby patrona parafii, z której pochodzisz. Stwórz z ich imion litanię. Włącz ją w rytm Twojej codziennej modlitwy. Niech to będzie litania do „Twoich” świętych.

Konspekt:

Katecheza 8. Niech ta świeca płonie

coming soon

coming soon

coming soon

placeholder.png

Zadanie:

trresc

Konspekt:

Katecheza 7. Wybielić życie

coming soon

coming soon

coming soon

Business people walking together in the city

Zadanie:

Niedziela to dzień świętowania zmartwychwstania Chrystusa, ale także otrzymania nowego życia w sakramencie chrztu. Postaraj się podkreślić wyjątkowość tego dnia przez odświętny strój. Załóż go i noś nie tylko na czas Eucharystii, ale możliwie przez cały dzień. Niech przypomina Ci on białą szatę otrzymaną na chrzcie świętym, oznaczającą przyobleczenie się w Chrystusa.

Konspekt:

Katecheza 6. Bądź mesjaszem!

coming soon

coming soon

coming soon

chalice-1591668_1920

Zadanie:

Jako ochrzczony, uczestniczysz w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Podczas każdej Eucharystii ty również składasz ofiarę. Wybierz dzień, by przeżyć mszę świętą ze zwróceniem uwagi na następujące jej momenty: 1. Wzbudzenie intencji przed rozpoczęciem (za co/za kogo chcę się modlić? Co przynoszę ze sobą i co dziś chcę Bogu ofiarować?), 2. Wezwanie kapłana: „Módlmy się” (ponawiam swoją chęć ofiarowania tego, co przynoszę ze sobą), 3. Wezwanie kapłana: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…” (uświadamiam sobie, że wraz z Ofiarą Chrystusa, Bóg przyjmuje i moją ofiarę), 4. Komunia święta (przyjmując chleb przemieniony w Ciało Zbawiciela, chcę przyjąć także to, co trudne w moim życiu).

Konspekt:

Katecheza 5. Ochrzczony – zatopiony!

coming soon

coming soon

coming soon

ppwodzie

Zadanie:

Chrzcielnic jest wiele, ale każda z nich mówi o jednym Źródle łaski. Znajdź czas na modlitwę przy chrzcielnicy w którymkolwiek kościele. W skupieniu uklęknij czy stań obok tego źródła, z którego czerpano przy chrztach setek czy tysięcy ludzi, a może i Twoim własnym, i wypowiedz modlitwę wdzięczności za ten sakrament; za wodę, w której Cię zanurzono, dzięki czemu zginął twój grzech, a narodziło się w Tobie nowe Boże życie. 

Konspekt:

Katecheza 4. Wyrzekam się szatana

coming soon

coming soon

coming soon

pexels-photo-707847

Zadanie:

Idąc do kościoła weź ze sobą naczynie. Zabierz do domu wodę święconą, aby mieć ją pod ręką, tam gdzie mieszkasz czy pracujesz. Zanurzenie w niej dłoni i uczynienie znaku krzyża może być formą modlitwy porannej lub wieczornej, na początku pracy, czy też przed wyjściem z domu albo po powrocie do niego. Ten prosty znak będzie Ci przypominał o godności dziecka Bożego, którą posiadasz. Będzie też konkretnym umocnieniem w momentach pokus, trudności, lęku i niewyjaśnionych obaw.

Konspekt:

Katecheza 3. Od nawrócenia do wtajemniczenia

coming soon

coming soon

ppw

Zadanie:

Zadanie już wkrótce

W sobotę znajdź odpowiednie miejsce i czas na to, by w skupieniu przeczytać czytania mszalne nadchodzącej niedzieli. Niech będzie to Twoje osobiste przygotowanie do mszy świętej, podczas której znów usłyszysz te same fragmenty biblijne. Jeśli masz takie możliwości, postaraj się, by było to czytanie rodzinne, wraz ze współmałżonkiem, dziećmi. Do tego ćwiczenia możesz wracać wielokrotnie, jeśli czujesz taką potrzebę.

Konspekt:

Konspekt do pobrania już wkrótce

Katecheza 2. Płytko czy głęboko?

pexels-photo-208216

Zadanie:

Znajdź odpowiedni czas (przynajmniej kwadrans) i miejsce, by w skupieniu móc czytać i rozważać Słowo Boże. W Nowym Testamencie odszukaj List św. Pawła do Rzymian, rozdział 6, wiersze: 3-11. Poproś Ducha Świętego o światło, by pomógł Ci zrozumieć sens czytanych słów. A następnie, czytając powoli tekst, spróbuj odnieść jego treść do swojego życia. Uświadom sobie, że to właśnie Ty jesteś adresatem tych słów. Do tego ćwiczenia możesz wracać wielokrotnie, jeśli czujesz taką potrzebę.

Konspekt:

Katecheza 1. Pozwól płynąć wodzie

Zadanie:

Zadanie już wkróce

Spróbuj odnaleźć datę swojego chrztu świętego. Jeśli nie znasz jej – skontaktuj się z parafią chrztu i poproś o tę informację. Dowiedz się, kto udzielił Ci tego sakramentu. Zacznij odświętnie przeżywać rocznicę chrztu: możesz wziąć udział w Eucharystii, przystąpić do spowiedzi. W okrągłą rocznicę chrztu możesz odbyć pielgrzymkę do kościoła, do chrzcielnicy, w której narodziło się Twoje życie łaski, żeby tam podziękować za nie. Módl się za księdza, który Cię ochrzcił.

Konspekt: