NIEDZIELA 20.01.2019

CO ZNACZY „WESELIĆ SIĘ”

Ewangeliczna opowieść pozwala i nam poczuć się dziś tak, jak czują się uczestnicy przyjęcia weselnego. Zapewne niejedno wesele już za nami, zatem dobrze wiemy, jak to jest. Tym bardziej, jeśli przeżywało się to wesele jako własne. Potrafimy wskazać na to, co czyni ten dzień wyjątkowym: odświętność stroju i miejsca, wykwintność podawanych dań i rozweselającego alkoholu, towarzystwo szczególnie bliskich osób. To wszystko ma podkreślać, że dzielimy się radością. Jednakże zasadniczym motywem radości jest zawarcie małżeństwa.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.                                                                                      Iz 62, 5

W proroctwie Izajasza obraz małżeństwa staje się punktem wyjścia do opisania wyjątkowej relacji Boga wobec swojego miasta. Ale przecież nie chodzi o same budowle, mury czy ulice Jerozolimy, lecz o mieszkańców, którzy reprezentują cały Naród Wybrany. Radość dwojga kochających się ludzi, którzy chcą spędzić ze sobą całe życie, daje największe szczęście. Podobnie bliskość Boga ma dać człowiekowi radość porównywalną do tamtej – narzeczeńskiej.

Szczęście w takich rozmiarach Bóg obiecuje właśnie Tobie! Chce być dla Ciebie miłością jedyną na świecie, wyłączną, wierną; taką, jaką powinna być wzajemna miłość narzeczonych. A biblijnym symbolem miłości jest właśnie wino. W weselnym cudzie Chrystusa uderza nas: naturalność, obfitość i jakość! Nie ma spektakularnych gestów – jest za to zwyczajne napełnienie naczyń wodą. Nie było wina – nagle jest go bardzo dużo. I jest ono dobre!

Czego potrzeba, żeby całe życie mogło być takim weselem? Czy to w ogóle jest możliwe? W dniu zesłania Ducha Świętego, gdy apostołowie zaczęli pod Jego wpływem mówić obcymi językami, twierdzono, że zwyczajnie byli pijani. Duch uniósł ich, jak na przykład wysoka fala unosi z sobą to, co jest na jej drodze. Będąc pod wpływem Bożego Ducha byli zdolni do tego, co dotąd nie przyszło by im nawet na myśl.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.                                                                                              1Kor 12, 4.11

Życie może być jak narzeczeństwo. Może być jak wesele. Wystarczy w miejsce, gdzie brakuje miłości, zaprosić Chrystusa i pozwolić Mu działać.