NIEDZIELA 15.09.2019

Być sobą

Bóg Izraela  nie przestaje być sobą, gdy okazuje miłosierdzie ludowi wciąż buntującemu się w drodze do Ziemi Obiecanej. Co więcej, cierpliwość Boga pozwala wypełnić się obietnicom złożonym przed wiekami Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

 

Chrystus nie przestaje być sobą, gdy daje Szawłowi światło, by mógł zrozumieć dlaczego czyni źle. Co więcej, dzięki okazanemu sobie miłosierdziu Paweł staje się najbardziej gorliwym apostołem Zmartwychwstałego.

 

Ojciec z Jezusowej przypowieści nie przestaje być sobą, gdy przyjmuje wracającego młodszego syna, od którego wcześniej doświadczył takiego braku miłości. Co więcej, z równą wyrozumiałością wychodzi do swojego pierworodnego, pozwalając im obu zobaczyć, że są niewolnikami swoich pragnień.

 

Człowiek nie przestaje być sobą wówczas, gdy okazuje miłosierdzie nawet tym, którzy nie żyją z nim w zgodzie, oczerniają go czy złorzeczą. Co więcej, wypełnia się dzięki temu Boże pragnienie zbawienia ludzi, które również zrealizowało się przez miłosierdzie wobec grzeszników.

 

Nie przestaniesz być sobą, gdy zdobędziesz się na akt miłosierdzia wobec tego, kto odebrał ci prawo głosu, złośliwie na ciebie doniósł czy zdradził cię i porzucił. Nie tylko nie przestaniesz być sobą, ale odkryjesz w sobie Boga, który jest niezmordowany w okazywaniu miłosierdzia.