NIEDZIELA 10.11.2019

Będziesz żył!

Nieprawdopodobna wręcz opowieść o siedmiu braciach mających tę samą żonę, była zapewne wymyślona właśnie po to, by obalić argumenty w dyskusji na temat zmartwychwstania. Chrystus nie wykazuje saduceuszom błędów rozumowania, ale błędne pojmowanie Boga.

 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

                                                                                                                        Łk 20, 38

 

Taką wiarą w ożywiającą moc Boga odnaleźć można w historii innych siedmiu braci, zamordowanych podczas prześladowań za czasów machabejskich. Nawet gdyby i ta scena była jedynie przykładem fikcji literackiej, to niezaprzeczalnie jest potwierdzeniem wiary w życie wieczne. W wypowiedziach poddawanych torturom braci znajdujemy głębokie przekonanie o tym, iż oddając za wiarę życie, otrzymają je ponownie od Boga.

 

Odczytujemy wszystkie te słowa w dniu, który jest dla nas – chrześcijan pamiątką zmartwychwstania. Chrystus umarł i powrócił do życia. Nie posiadamy bardziej doniosłej prawdy. Wierzymy, że Jego mocą także i my będziemy żyli na wieki, choć niechybnie czeka nas śmierć. Nie zajmujemy się roztrząsaniem kazuistycznych łamigłówek. Nie zastanawiamy się nad tym, jak w życiu wiecznym będą wyglądali ci, których ciała zostały spopielone czy też dzieci zamordowane w łonach matek. Wystarcza nam to jedno zdanie kończące Credo: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

 

Chrystus zmartwychwstał i żyje.

Pamiętaj, że i twoim przeznaczeniem jest życie!