NIEDZIELA 29.12.2019

Twój Egipt

On wstał, wziął w nocy Dziecię  i Jego Matkę i udał się do Egiptu.

                                                                                              Mt 2, 14

 

W czasach Starego Prawa Egipt staje się drugą ojczyzną Józefa, syna patriarchy Jakuba. Ale Józef nie udaje się tam dobrowolnie. Zostaje sprzedany przez zazdrosnych braci jako niewolnik.

Do Egiptu uda się też Józef, mąż Maryi. Jednakże i dla niego podróż ta będzie przykrą koniecznością. Będzie to ucieczka, by chronić małego Jezusa przed śmiercią z rąk Heroda.

 

W czasie doskwierającego głodu ziemia egipska daje schronienie całemu potomstwu Izraela. Dzięki mądrości Józefa – zarządcy faraona, Naród Wybrany może ocaleć.

Dopóki nie umrze obłąkany król, Święta Rodzina pozostanie w Egipcie. Dzięki mądrym decyzjom Józefa, posłusznego głosowi samego Boga, Chrystus ocaleje.

 

Po latach pobytu w ziemi pogan, Mojżesz wyprowadza naród, by odtąd nie służył już faraonowi, przyjmującemu boską cześć, ale jedynemu prawdziwemu Bogu. To wyjście poprzedzone jest niezwykłymi znakami Bożej mocy.

Zanim Maryja z Józefem powrócą do ziemi Izraela, w Egipcie, zgodnie ze świadectwem apokryfów, wydarzy się wiele cudów potwierdzających bóstwo Jezusa.

 

Egipt to symbol błędów i grzechu Ale i przez Egipt prowadzą czasem drogi wiodące do ocalenia. Bóg nie lęka się ani pogańskiej ziemi, ani „bogów”, którzy tak naprawdę nie istnieją. Bóg ma moc wprowadzić do Egiptu, ale także wyprowadzić z niego w cudowny sposób.