NIEDZIELA 07.06.2020

Cała prawda

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.

J 16, 13

Do prawdy o czym?

 

Chrystus przebywając z uczniami tłumaczy im tajemnice Królestwa Bożego, wyjaśnia sens przypowieści, odpowiada na pytania. W tym samym czasie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a następnie – zgodnie z tymi zapowiedziami – zostaje ukrzyżowany. Po zmartwychwstaniu ponownie przychodzi do uczniów i raz jeszcze tłumaczy im to, co musiało się wydarzyć. Kiedy zapowiada swoje odejście, obiecuje im swojego Ducha, którego ma zesłać będąc już u Ojca.

Wydaje się, że Pan powiedział im wszystko, że znają już całą prawdę. Ale tak nie jest. Sam Jezus mówi, iż na chwilę obecną apostołowie nie są w stanie udźwignąć całej prawdy. O jakiej prawdzie mówi?

 

Przede wszystkim jest to prawda o samym Bogu. O Tym, który jest niepojęty, a równocześnie daje się jakoś poznać człowiekowi. Trudno stwierdzić, na ile uczniowie rozumieli znaczenie słów Jezusa o udzielaniu chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jednakże faktem jest, że od dnia Pięćdziesiątnicy aż do chwili obecnej Kościół czci Boga jako Trójcę. Boga, który nie jest jedną osobą, lecz wspólnotą Osób.

 

Jest to też prawda o Kościele. Bóg będący wspólnotą Osób, z tych, którzy w Niego wierzą również tworzy wspólnotę. Jednakże nie jest ona jedynie jakimś ludzkim zgromadzeniem, lecz Mistycznym Ciałem Chrystusa; wspólnotą, którą ożywia Jego święta obecność. Wspólnotą, którą Zbawiciel tak zjednoczył z sobą, że stanowi z Nim ona jedno.

 

W końcu Duch Święty daje poznanie prawdy o sobie samym. Apostoł Paweł napisze, że to właśnie Duch upewnia nas o tym, iż jesteśmy dziećmi Boga nie przez jakąś daleką analogię, ale rzeczywiście.

 

Niesłabnące dążenie do poznania prawdy, które Bóg zaszczepił w człowieku, kieruje pragnienia ludzi wierzących ku trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej. W epoce dotkliwego deficytu prawdy obietnica Chrystusa wlewa w ich serce pokój i nadzieję.

 

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.