NIEDZIELA 21.06.2020

Tacy jesteśmy

Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.

Mt 10, 26

 

Wydaje się, że nigdy wcześniej w historii słowa te nie wydawały się tak aktualne, jak w obecnych czasach. To właśnie dziś za pośrednictwem mediów to, co uczynione było w ukryciu, staje się jawne. Upubliczniane są informacje o szokujących wydarzeniach sprzed lat, a pod adresem oskarżonych formułowane są zarzuty na podstawie faktów, które dziś wychodzą na światło dzienne.

 

„Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Jr 20, 10

 

Można się srodze pomylić, nie biorąc pod uwagę tego, że i takie bywają ludzkie motywy, pochodzące z przewrotnego serca. Bez wątpienia złoczyńcą jest ten, kto grzeszy, ale na kartach Biblii równie mocno piętnowani są ci, którzy stają się niemiłosiernymi i pełnymi pogardy sędziami innych. Albowiem Bóg nie gardzi grzesznikiem, nawet jeśli gardzi sobą sam grzesznik.

 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Rz 5, 15

 

Nigdy nie będziemy w stanie pojąć wielkości tego Bożego daru. A cóż dopiero mówić, o zastosowaniu go w naszych ludzkich relacjach. Wciąż bardziej przemawia do nas rozumowanie oparte na zasadzie matematycznej sprawiedliwości. Bliżej nam do starotestamentalnego: „Oko za oko, ząb za ząb”. Skoro ani polityka, ani gospodarka, ani ekonomia nie znają pojęcia „miłosierdzia”, dlaczego miałoby ono regulować pozostałe dziedziny życia? Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – owszem, czemu nie, ale już miłosierdzie człowieka wobec człowieka – niekoniecznie.

 

Do każdego i każdej z nas odnoszą się fragmenty Pisma świętego odczytywane dziś w liturgii. Wszyscy podlegamy prawu grzechu, wszystkim nam zdarza się wydawać bezlitosne wyroki i wszystkich nas bez wyjątku kocha miłosierną i wciąż przebaczającą miłością Bóg, nasz Ojciec.