NIEDZIELA 20.12.2020

Jak dokonują się cuda

Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie.

2 Sm 7, 2

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

Łk 1, 34

Czasem rodzą się w twoim sercu pragnienia. Wiesz, że trzeba coś zrobić i nawet chcesz to uczynić, ale nie czujesz się na siłach lub też nie potrafisz wyobrazić sobie sposobu realizacji tego, co zamierzasz.

 

 

Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

2 Sm 7, 3

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».

Łk 1, 28

Zwłaszcza wówczas, gdy czujesz na sobie ciężar odpowiedzialności, a może i osamotnienie w podejmowanych działaniach, tym, co podtrzymuje nadzieję jest Moc pochodząca spoza ciebie, Obecność niewidzialna, ale odczuwalna wyraźnie. W dziele, które zdaje się przekraczać ludzkie siły, zdobywasz się na wysiłek zawierzenia Bogu.

 

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.

2 Sm 7, 16

Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Łk 1, 23b-33

Ta otwartość na Boże natchnienia w połączeniu z Jego działaniem ma jednak niezwykłą moc. Sprawia, że twoje pozornie małe życiowe wybory, postrzegane przez innych lub nawet przez ciebie jako nieistotne, zyskują wartość nadprzyrodzoną. A ponadto mają moc sięgnięcia swoimi konsekwencjami w niewyobrażalną przyszłość.