NIEDZIELA 10.01.2021

Świadectwo

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

1 J 5, 9

 

Nikt z nas nie podejmuje trudu dotarcia na drugą półkulę, by zweryfikować docierające stamtąd informacje. Skądinąd wcale nie ma takiej potrzeby. Przyjmujemy relacje ludzi mieszkających tam, ponieważ są oni naocznymi świadkami dziejących się wydarzeń.

 

Wielu ludzi sięga po wiadomości ze świata polityki, gospodarki, ekonomii czy sportu, ale ogromna większość z nas robi to bez wychodzenia z domów. Wystarczają nam przekazywane przez media oświadczenia, wypowiedzi czy wywiady, najczęściej docierające do już nas w formie syntetycznych komentarzy. Nie przeszkadza nam to jednak w uznawaniu ich za wiarygodne.

 

Zresztą nie tylko ich. Każdego dnia mamy do czynienia z najrozmaitszymi opiniami ludzi: członków rodziny, sąsiadów, znajomych z pracy. Rozmawiamy z nimi, wymieniamy się wiadomościami, bardzo często przekazując je dalej, choć nie zawsze mieliśmy możliwość ich zweryfikowania.

 

 

Proces przekazywania wiary wygląda podobnie. Nie mamy możliwości cofnięcia się w czasie, by osobiście zweryfikować wiarygodność świadectw zawartych w Biblii. Jednakże i w tym przypadku wcale nie ma takiej potrzeby. Przyjmujemy je, ponieważ ich przekazicielami są osoby cieszące się autorytetem.

 

Nie podważamy wiary w człowieczeństwo Chrystusa jedynie dlatego, że nikogo z nas nie było w Betlejem, gdy przychodził na świat. Z tego samego powodu nie odrzucamy faktu Jego zmartwychwstania, ponieważ sięgamy do uznanych przez nas za wiarygodne przekazów naocznych świadków. Opieramy się też na wierze Wspólnoty, która w oparciu o żywą Tradycję chroni te świadectwa przed zniekształceniem.

 

W końcu zaś sami mamy możliwość dzielenia się z innymi wiarą w Boga nie będąc nawet zawodowymi teologami czy historykami religii. Dzieje się to w sposób jak najbardziej naturalny, niekiedy czynimy to nawet bezwiednie. Jednak najbardziej wiarygodne jest zawsze nasze osobiste doświadczenie Boga, ponieważ przez nie to On sam daje o sobie świadectwo.