NIEDZIELA 17.01.2021

Ciało i wolność

Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Macie Go od Boga i nie należycie już do siebie.

1 Kor 6, 19

 

O kim można powiedzieć, że nie należy do siebie, nie decyduje sam o sobie? O człowieku unieruchomionym przez chorobę i przykutym do łóżka, o opętanym będącym we władaniu demona, o więźniu lub niewolniku albo o małym bezbronnym dziecku. Słowa apostoła Pawła są jednak skierowane do innej jeszcze grupy ludzi, a mianowicie do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa.

A byli to ówcześni mieszkańcy Koryntu, którego nazwa stała się dla potomnych wręcz przysłowiowym synonimem wszelkiego rodzaju rozpusty. Bez wątpienia była to nauka trudna dla członków tamtejszego młodego Kościoła, synów i córek swojej epoki, wywodzących się z pogaństwa i wyrosłych w jego kontekście.

 

Słowa te nie są proste do zrozumienia i przyjęcia także i dziś. Ten jeden werset biblijny stanowi antytezę odmienianych przez wszystkie przypadki haseł propagujących nieograniczoną niczym wolność wyboru. Ich zwolennicy mówią: „Moje ciało jest moją własnością. Mogę samodzielnie o nim decydować. Nikt nie może mi tego zabronić. Dlaczego coś miałoby mnie zniewalać?”

 

Jednakże oprócz wolności zabranej istnieje też wolność oddana. I podobnie jak ciało można w sposób niegodziwy posiąść, tak też można je dobrowolnie oddać. Trudno jest pojąć to rozróżnienie człowiekowi, który zaznał w życiu przemocy czy gwałtu. Dopiero doświadczenie prawdziwej miłości potrafi dać zrozumienie sensu tego dobrowolnego oddania. Oddania duszy i ciała.

 

Są bowiem jeszcze inni ludzie, o których można powiedzieć, iż nie należą do samych siebie, nie decydują sami o sobie. To ci, którzy doświadczyli miłości Boga i dobrowolnie oddali siebie Jemu. Odtąd ich życie i ich wybory nie należą już do nich, a ich ciała stają się przestrzenią w której działa Duch Święty. I choć ciała wierzących w Chrystusa podlegają dokładnie tym samym prawom, którym są podporządkowane wszystkie inne ludzkie ciała, dobrowolnie poddane są innemu jeszcze prawu – Prawu Ducha, który daje wolność.