NIEDZIELA 31.01.2021

Prawda / fałsz

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga.

Mk 1, 24

 

Zły duch mówi prawdę. On wie, kim jest Jezus i mając tę wiedzę ma prawo czuć się zgubiony w konfrontacji z Mesjaszem.

Zły duch perfidnie kłamie. Chrystus przyszedł ocalić ludzi, a tymczasem zebrani w synagodze słyszą, że chce ich zgubić.

 

 

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę.

Pwt 18, 18

 

Prorok musi mówić prawdę. Wszak przekazuje słowa samego Boga, który go wybrał i posłał w swoje imię. To Bóg jest gwarantem prawdziwości jego słów.

Prorok może kłamać. Jest przecież tylko człowiekiem i tak jak inni ulega pysze i jest podatny na złe wpływy. Może się zdarzyć, że zacznie mówić coś, czego nie nakazał mu Bóg.

 

 

Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,

jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ps 95, 8n

 

Nie musisz zdobywać się na jakiś ponadludzki wysiłek. Wystarczy, że otworzysz oczy, by dostrzec, że cuda dzieją się naprawdę.

Możesz też w uporze zamknąć oczy i udawać, że niczego nie widzisz, oczekując równocześnie na jakąś nadzwyczajną ingerencję absolutu w swoje życie.