NIEDZIELA 07.03.2021

Ukrzyżowany

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego.

 1 Kor 1, 22

 

–Pokaż nam, że jesteś Bogiem! Zaskocz nas czymś, pokaż, co potrafisz! Znamy dobrze zdumiewające znaki Boga, przez które okazywał swoją potęgę w dziejach Izraela. Skoro więc Ty uważasz siebie za Syna Wszechmocnego, okaż tę wszechmoc. Być może wówczas uwierzymy w Ciebie.

 

 

Nieprawda, nie uwierzyliby. Wielu współczesnych Chrystusowi patrzyło na cuda, których dokonywał, ale tylko w nielicznych wzbudziły one wiarę. Tymczasem dla większości znawców Pisma i faryzeuszów, każdy z tych ewidentnych znaków był jedynie pretekstem do oskarżania Jezusa, albo wręcz przypisywania Mu mocy szatana.

 

–Udowodnij nam, że jesteś Bogiem! Przekonaj nas takimi argumentami, byśmy byli zmuszeni przyznać Ci rację. Jeśli pośród nas nie znajdzie się nikt, kto dorówna Ci mądrością, uwierzymy w Ciebie.

 

Nieprawda, nie uwierzyliby. Głębia Chrystusowych przypowieści nie przekonała wielu spośród Jego słuchaczy, a mądrość Jego odpowiedzi u mądrych tego świata wzbudzała raczej agresję, niż podziw. Oratorski kunszt wykształconego w sztuce retoryki Pawła Apostoła nie pomógł mu przekonać Ateńczyków do wiary w zmartwychwstanie.

 

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

 1 Kor 1, 25

 

Zanim powiesz Mu: –Dokonaj cudu, przemień moje życie; zanim w chwili bezradności zaczniesz wołać: –Pozwól mi wreszcie zrozumieć Ciebie; podnieś wzrok i spójrz na Jego Krzyż.