NIEDZIELA 02.05.2021

Pierwsza Komunia odwołana?

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.

Dz 9, 26

 

Ważne spotkania potrafią przemienić człowieka. Uczniom Chrystusa wydawało się niewiarygodne, że jeden z ich najgorliwszych prześladowców mógłby stać się chrześcijaninem.

Podczas uroczystości pierwszokomunijnych często możemy usłyszeć słowa kierowane przez dorosłych do dzieci, iż biorą właśnie udział w najważniejszym w życiu spotkaniu. Że serce człowieka zmienia się w królewską komnatę, gdy przychodzi do niego sam Chrystus. To doskonała okazja do tego, by chrześcijanie, przyjmujący ten sakrament już od wielu lat, zapytali samych siebie, czy rzeczywiście przemienia ich to najważniejsze Spotkanie z żywym Panem, czy przemienia ich życie.

 

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

J 15, 4

 

Celem popularnej w Polsce tradycji „białego tygodnia” jest nie tylko przedłużenie radości dnia pierwszej Komunii świętej, ale także wpojenie zwyczaju częstego Jej przyjmowania. Doskonale wiemy, co sprawia, że nawyk ten nie zakorzenia się. To przykład (a raczej brak przykładu) dorosłych: rodziców, chrzestnych, dziadków odzwyczaja dzieci od trwania w Chrystusie.

 

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

J 15, 8

 

Mocny akcent położony na uroczystości pierwszokomunijne (a następnie rocznicowe), przy zaniedbaniu częstych, systematycznych spotkań z Jezusem w Eucharystii, wypacza sens przeżywania Najświętszego Sakramentu. Jeśli pierwsza Komunia miałaby stać się ostatnią, nasuwa się pytanie, czy nie powinna zostać odwołana? Z drugiej strony każda Komunia święta powinna być przeżywana jakby miała być ostatnia. Jak mówi stara łacińska maksyma: „Sicut prima, sicut ultima, sicut unica”. Jak pierwsza, jak ostatnia, jak jedyna w życiu.