NIEDZIELA 22.08.2021

Wolność i wierność

Opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

Ef 5, 31n

 

Życie małżeńskie nie jest możliwe bez dwóch nieodzownych elementów: wolności i wierności. Ich podstawą jest oczywiście miłość. Potrzeba wolności, gdyż nie wyobrażamy sobie, by być z kimś z przymusu; i wierności, bez której często nie jest już możliwe wspólne życie. Wierność jest tak ściśle powiązana z wolnością, iż kiedy w małżeństwie dochodzi do zdrady, zdradzony małżonek mówi: „Skoro nie chcesz być ze mną, odejdź”. Bo nikt uczciwy nie może godzić się na podwójne życie. Równocześnie nikt z nas nie chciałby, aby ten, kogo kochamy, pozostał na siłę, wbrew sobie. Wierność nie może istnieć bez wolności.

 

Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”

J 6, 66n

 

Wie o tym dobrze Chrystus. Wie, że wielu ludzi chodzi za Nim z przyzwyczajenia lub ciekawości, dla wygody czy poklasku. Lecz kiedy Jego słowa wydają się gorszyć lub przerażać słuchaczy, wielu odchodzi. A On pozwala im odejść. Nawet od swoich uczniów nie wymaga bezwzględnej wierności. Kocha każdego człowieka i dlatego każdemu z nich daje wolność, nawet jeśli w imię tej wolności miałby utracić uczniów. Bo wierność nie jest możliwa bez wolności.

 

Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.

Joz 24, 15

 

W takim samym duchu przemawia przywódca Narodu Wybranego, Jozue, zaraz po wejściu do Ziemi Obiecanej. Wie, że jego rodacy żyć będą pośród narodów i plemion czczących przeróżne bóstwa. Wie też, że wiara w jedynego Boga będzie zagrożona. Jednakże nie przymuszając do niczego, zdaje się mówić: „Decydujcie w wolności komu chcecie służyć i bądźcie wierni temu, na co się zdecydujecie”.

 

Będziesz mieć w życiu wiele takich wyborów. Łatwiej będzie ci je podejmować, gdy nie zapomnisz, że prawdziwa wierność zakłada wolność.  A jeśli naprawdę kochasz, poniesiesz nawet ciężar niewierności. Zwłaszcza, jeśli wierzysz w Chrystusa.