NIEDZIELA 31.10.2021

Jak część do całości

Dlaczego Bóg domaga się całości? Dlaczego nie wystarczy Mu część? Chce całego serca, całej duszy, całego umysłu, całej mojej mocy. Napawają mnie grozą te słowa Zbawiciela. Ponieważ wiem, że nie daję całości, że niekiedy nie potrafię, a czasem po prostu nie chcę dać całości. Wolę dać część serca, myśli, sił, czasu… A Bóg nieustannie domaga się całości. Dlaczego?

 

Bo dzięki całości dokonało się nasze zbawienie.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana (…) który nie jest obowiązany, jak inny arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Hbr 7, 26n

 

Może chcieć oddać całe serce, duszę, całą swą moc Bogu tylko ten, kto doświadcza po wielokroć, przez lata, owoców miłości Chrystusa w przyjmowanej Komunii Świętej (gdzie nie fragment, ale zawsze całość: Ciało i Krew), czy w sakramentalnym rozgrzeszeniu (w którym nie tylko jakieś wybrane grzechy, ale wszystkie odpuszcza Bóg).

 

Bo całość daje się przyjacielowi.

Jezus Chrystus zbawiać może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Hbr 7, 25

 

Może pokochać Chrystusa prawdziwą i wyłączną miłością tylko ten, kto zrozumie, że to właśnie ze względu na niego dokonało się odkupienie, że to z miłości do niego Jezus zrobił to wszystko, że oddał siebie właśnie konkretnie mnie, bo tak bardzo mnie pokochał. Nie częściowo, ale całkowicie!

 

Bo do całości jesteśmy powołani.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię, opływającą w mleko i miód.

Pwt 6, 3

 

Może pragnąć nieba czyli przebywania z Bogiem, patrzenia na Niego, słuchania Go, kochania Go w nieskończoność tylko ten, komu tu na ziemi ciągle mało jest przebywania z Bogiem, słuchania Go i patrzenia na Niego!

 

Chrystus dał mi wszystko!

Chrystus jest ze mną zawsze!

Chrystus chce dla mnie szczęścia na wieki!