NIEDZIELA 26.12.2021

Da się bardziej!

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić ślub.

 1 Sm 1, 21

 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

 Łk 2, 41

 

Wielu przyszło w tym roku. Może nie tak wielu, jak rok temu, ale nadal sporo. Większość z nich przyjdzie też za rok. W ogóle zresztą większość z nas bywa tu co roku, jak Pan Bóg przykazał, jak Kościół przykazał.

 

 Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

 Łk 2, 49

 

Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu.

 1 Sm 1, 28

 

Maryja z Józefem są zaskoczeni. Nie z powodu tego, w jakim miejscu udaje im się wreszcie, po kilkudniowych poszukiwaniach, odnaleźć małego Jezusa. I nie faktem, jaki podziw budzą pytania i odpowiedzi ich nastoletniego Syna. Nade wszystko tym, co słyszą z Jego ust. Czy nie powinien być z nimi, w drodze do domu? Dlaczego zatem mówi, że powinien być tu?

 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.

Ps 84, 5

 

Lecz nie myśl, że chodzi jedynie o miejsce. Że mowa o kościele. Do Boga można chodzić, a wcale Go nie spotykać. W domu Boga można mieszkać, a wciąż być z dala od Niego. Najważniejsze jest bowiem trwanie w Bogu, bez względu na to gdzie się przebywa, kim się jest, i co się robi.

 

Kto wypełnia Jego przykazania trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

 1 J 3, 24