NIEDZIELA 27.03.2022

Nowa jakość życia

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

2 Kor 5, 17

 

Nowy dom, nowa praca, nowi znajomi, nowe wyzwania. Konieczność uczenia się czegoś nowego, przyswojenia sobie nowych zasad, nabycia nowych umiejętności. Ktoś powie: Przecież takie właśnie jest życie, od dziecka do starości ciągle trzeba zaczynać od nowa, nic w tym nadzwyczajnego. A gdyby gdy w jednym momencie rzeczywiście wszystko stało się nowe?

Nowe okoliczności potrafią całkowicie wywrócić życie człowieka, zmienić jego kurs. Jednakże Paweł Apostoł pisze do adresatów swojego listu o czymś zgoła innym. O Chrystusie i o nowości jaką przynosi życie w Nim.

 

Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.

Łk 15, 31n

 

Nowość tego spojrzenia może wprawić w osłupienie. Słowa ojca brzmią wręcz niedorzecznie. Zdają się być cyniczną antytezą zasady sprawiedliwości. Wyrodny syn odzyskuje wszystko to, czym sam świadomie pogardził. Nie będzie jadł chleba niewolników, nie stanie się sługą swojego brata. Na nowo obaj będą zasiadali do jednego stołu razem ze swoim ojcem.

Nie wiemy jednak, czy tak się stanie. Nie znamy ostatecznej odpowiedzi starszego brata. Możliwe jest więc, że przerośnie go ta nowa sytuacja i on również zdecyduje się opuścić dom rodzinny, by zacząć swe życie na nowo.

 

Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

Joz 5, 12

 

Przejście do nowego rozdziału życia wymaga zamknięcia starego. To, co nadchodzi, jest niekiedy nie do pogodzenia z tym, co było. Stary sposób myślenia na nic się już nie przyda, a często może okazać się zgubny. Nawet cudowny pokarm dany przez samego Boga jako ratunek na czas wędrówki, po osiągnięciu Ziemi Obietnicy, jest już niepotrzebny.

Nadeszło nowe. Żyj, jak nowy człowiek!