NIEDZIELA 01.05.2022

Głos

On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi”.

J 21, 6

 

Nie po raz pierwszy okazało się, że On wie lepiej, choć przecież sam nie jest rybakiem. Dla Szymona Piotra był to połów podobny do tamtego pierwszego, który wprawił go w zdumienie. Wówczas zostawił swoją łódź i stał się uczniem Jezusa. Teraz, gdy wrócił do swoich dawnych zajęć, Mistrz ponownie pozwolił mu doświadczyć, że zna zarówno tajemnice głębin Jeziora Galilejskiego, jak i głębin ludzkiego serca.

 

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – odpowiedział Piotr, a także apostołowie.

Dz 5, 29

 

W słowach pierwszego spośród apostołów słychać echa tylu spotkań i rozmów z Chrystusem. Także tych, które poprzedzały Jego śmierć, podczas mycia swoim uczniom nóg, gdy zapowiadał, że wszyscy uciekną, gdy w noc pojmania prosił swoich przyjaciół, by modlili się razem z Nim.

Wiele czasu musiało upłynąć, by dla samego Piotra stało się oczywiste, że słowa Boga są ważniejsze od tego, co mówią ludzie; że należy ufać im bardziej. Bardziej nawet, niż sobie samemu…

 

Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

Ap 5, 13

 

Wielu z nas słucha głosu ekspertów, influencerów i celebrytów. Dla niektórych największą wagę mają wypowiedzi naukowców i specjalistów w danej dziedzinie. Jeszcze inni kierują się radami kierowników duchowych czy spowiedników. Nie brak także ludzi, dla których najwyższy autorytet stanowi głos, jaki słyszą w swoim własnym wnętrzu.

Czy w tej polifonii można jasno i wyraźnie usłyszeć to, co rzeczywiście dla człowieka najważniejsze?