NIEDZIELA 29.05.2022

Przekraczać granice

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga.

Hbr 9, 24

 

W tajemnicy Bożego narodzenia niebo pochyliło się ku ziemi, by mógł zstąpić Stwórca świata, który zechciał przyjąć ludzkie ciało. W dzień Wniebowstąpienia ziemia została pociągnięta tam, dokąd odszedł Zbawca świata. Te dwa doniosłe wydarzenia pozwalają nam zrozumieć, iż dla Boga nie istnieją nieprzekraczalne granice.

 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Hbr 9, 27n

 

Któż mógł się spodziewać, że człowiek przekroczy i tę granicę? Przecież jak dotąd nikomu z ludzi nie udało się tego dokonać. A jednak Chrystus po swojej męce i śmierci powrócił do życia. Ku tej granicy zmierzasz i ty. Co więcej, i ty masz ją pokonać mocą Jego zmartwychwstania.

 

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Hbr 10, 19. 23

 

Te wszystkie prawdy wiary służą także i temu, by dawać ci nadzieję w codzienności życia. Jeszcze bowiem wiele granic do przekroczenia przed tobą. Wielu z nich się lękasz. O niektórych myślisz, jak o czymś wręcz nieosiągalnym. A z drugiej strony, patrząc wstecz, widzisz, jak wiele z nich udało ci się już zostawić za sobą.

Nie bój się! Podnieś wzrok i idź naprzód!