NIEDZIELA 26.06.2022

Powołanie

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Ps 16, 1n. 5

 

Znam religijną definicję terminu „powołanie”. Potrafię wymienić jego rodzaje. Znam ludzi, którzy odkryli swe powołanie i starają się nim żyć. Wiem też o takich, którzy cierpią z powodu tego, iż mimo upływu lat nie potrafią znaleźć swojej drogi i własnego miejsca w świecie. I ja czasem nie potrafię stwierdzić, czy idę w dobrą stronę. Wiem jednak, że dokądkolwiek bym się udał, cokolwiek bym w życiu robił, jak bardzo krętymi drogami szłyby moje stopy, to właśnie On ma być celem mojej drogi oraz tym, co chcę odziedziczyć jako największy majątek.

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ps 16, 7n

 

Wydawało mi się, że mam swój życiowy rozsądek. Nie jeden raz zawiodłem się jednak na nim. Staram się też kierować głosem serca. Tak bardzo chciałbym czasem usłyszeć w nim prawdziwy głos Tego, który chce mnie bezpiecznie przeprowadzić przez życie, jak dziecko pewnie trzymane za rękę w ciemną noc.

 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ps 16, 9n

 

Wiem, że On mnie w tej drodze nie zostawi. Uchroni mój duszę i ciało. Znam kres mojego przeznaczenia. Ma być nim śmierć. A mimo to nie tracę spokoju ducha, gdyż płonie we mnie nadzieja życia, które nie może się skończyć, bo obiecał je Ten, który żyje wiecznie.

 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście
po Twojej prawicy.

Ps 16, 11

 

Czy byłem wierny powołaniu?

Czy jestem mu wierny?

Czy w przyszłości dochowam tej wierności?

Chciałbym tego jednego: pozostać przy Nim.