NIEDZIELA 03.07.2022

Zapisani

Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

 Łk 10, 9

 

W niedługim czasie po Twoim chrzcie, zapisano ten fakt w księdze chrztów. Był to wpis szczególny. Jeden z tych, których w żaden sposób nie da się wykreślić. Nawet, gdyby przyszedł pożar i pochłonął wolumin, w którym dokonano tego wpisu, jego kopia pozostanie nadal w innym bezpiecznym miejscu. A jeśli jakiś kataklizm zniszczyłby i tę kopię, znamię tego sakramentu i tak będzie nieusuwalne.

 

Dziwią się wszyscy ci, którzy domagają się wykreślenia ich imienia i nazwiska z tej księgi. Złoszczą się na to, że odmawia się im tego „prawa”. Ale nie powinni. Są bowiem w życiu takie wydarzenia, których nie można po prostu anulować, unieważnić, a następnie wymazać po nich ślad.

 

Pod Twoim imieniem i nazwiskiem dokładnie w tym samym miejscu z biegiem lat pojawią się kolejne adnotacje. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania, zawartym małżeństwie, przyjętych święceniach, złożonych ślubach wieczystych. Każdy, komu będzie dane otworzyć ową księgę na tej właśnie stronicy, zobaczy historię Twojego życia wiary, przynajmniej w ogólnym zarysie.

 

Nikt nie ma prawa usuwać stamtąd jakiegokolwiek wpisu. Jednakowoż zdarzyć się może, iż trzeba będzie dopisać coś jeszcze. Na przykład, skutkiem prawomocnego werdyktu sądu kościelnego, informację o stwierdzeniu nieważności Twojego małżeństwa. Lub też, decyzją ojca świętego, fakt przeniesienia duchownego lub osoby zakonnej do stanu świeckiego.

 

Księga chrztów jest znakomitym obrazem tego, jak Bóg parzy na Ciebie. On bowiem przyjmuje Cię z całą historią Twojego życia. Są fakty, które tak bardzo masz ochotę wymazać, zapomnieć o nich, może wręcz wyrzec się ich, zapomnieć, że w ogóle się wydarzyły. Tymczasem On mówi: „Ja znam Twoje życie w całości i kocham Cię cały czas tak samo mocno bez względu na to wszystko, co się wydarzyło. Ja nigdy nie wymażę Cię z mojego serca”.

 

Postscriptum

Na koniec dokładnie w tym samym miejscu czyjaś ręka dopisze datę Twojej śmierci. Ta informacja też nie zrobi na Bogu większego wrażenia, ani też nie będzie stanowiła dla Niego żadnej przeszkody.