NIEDZIELA 11.02.2018

 Ad maiorem Dei gloriam

 
 

    Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.                           1 Kor 10, 31

    W tym prostym zdaniu zawiera się głęboka tajemnica wiary. Wydawałoby się, że właściwie każdy z nas żyje według treści tego zdania. Jednakowoż punkt widzenia zmienia się, gdy zajrzymy w głąb dwóch ważnych słów tego zdania: „wszystko” i „chwała”.

    Jaka wielkość zawiera się w określeniu „wszystko”? Ile się w nim mieści? Powiemy: wszystko – to po prostu wszystko bez żadnego wyjątku. Jeśli czas, to wszystkie 24 godziny doby; jeśli przestrzeń, to każde miejsce; jeśli nasze zmysły, to wszystkie: i wzrok, i słuch, i dotyk.

    Ale w słowie tym zawiera się jeszcze jedna tajemnica: skoro wszystko dla Pana, na Jego chwałę, to znaczy, że już nic dla nas samych? Zgadza się. A mówiąc jeszcze dokładniej: nie tylko dla nas samych. Wszak i czas, i miejsca, i osoby nadal pozostają nasze. I nasze życie, nasze ciało i zmysły pozostają nasze. Ale nie są już używane jak nasze na wyłączność, lecz jako Boża własność.

    A „chwała”? Cóż to takiego? …wszystko na chwałę Bożą czyńcie. W Biblii hebrajskiej to słowo jest etymologicznie związane z terminami takimi jak: ciężar, czy też waga. Chwała należy się komuś ważnemu. Człowiek do niedawna trędowaty, który doznał tak wielkiego cudu, któremu życie zostało właściwie przywrócone, przez swój egoizm zamknął Chrystusowi Panu drogę do czynienia innych cudów! Zabrał Mu możliwość dotarcia do innych potrzebujących ludzi. Bo odtąd – jak czytamy – Jezus musiał się oddalić z tego miejsca. Uzdrowiony zrobił po swojemu, bo wydawało mu się, że tak będzie lepiej. Chciał być mądrzejszy od samego Boga, a może po prostu z roztargnienia zapomniał o prośbie Jezusa, bo zaślepiony tym błaganiem o uzdrowienie, o niczym innym nie myślał, tylko o sobie. To właśnie było dla niego ważne. A co dla mnie jest ważne?

    …wszystko na chwałę Bożą czyńcie

    Jeżeli mamy zwyczaj porannego przypominania sobie naszego pierwszego przykazania: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, to miejmy też odwagę wieczornego zapytania siebie: ile mojego wszystkiego było dziś przeznaczone na Bożą chwałę?