NIEDZIELA 16.06.2019

Cała prawda

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Do prawdy o czym?

 

Chrystus przebywając z uczniami tłumaczy im tajemnice Królestwa Bożego, wyjaśnia, odpowiada na pytania. W tym samym czasie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a następnie – zgodnie z tymi zapowiedziami – daje się pojmać i ukrzyżować. Po zmartwychwstaniu ponownie przychodzi do apostołów, raz jeszcze tłumaczy im to, co musiało się wydarzyć. Kiedy zapowiada swoje odejście, obiecuje im swojego Ducha, którego ześle. Wydaje się, że Pan powiedział im wszystko, że znają już całą prawdę, jednakże tak nie jest. Co więcej, Jezus mówi, iż na obecną chwilę nie są w stanie udźwignąć całej prawdy. O jakiej prawdzie mówi?

 

Przede wszystkim jest to prawda o samym Bogu. O Tym, który jest niepojęty, ale przecież daje się jakoś poznać człowiekowi. Trudno stwierdzić, na ile apostołowie rozumieli słowa o udzielaniu chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jednakże faktem jest, że od dnia zesłania Ducha Świętego aż do chwili obecnej Kościół czci Boga jako Trójcę; Boga, który nie jest jedną osobą, lecz wspólnotą Osób.

 

Jest to też prawda o Kościele. Bóg, który jest wspólnotą Osób, z tych, którzy w Niego wierzą, również tworzy wspólnotę. Ale nie jest ona jedynie jakimś ludzkim zgromadzeniem. Jest Mistycznym Ciałem Chrystusa; wspólnotą, którą ożywia Jego święta obecność. Wspólnotą, którą tak zjednoczył ze sobą Chrystus Pan, że stanowi z Nim ona jedno!

 

Ostatecznie tylko Duch Święty daje też człowiekowi poznanie prawdy o sobie samym. Paweł Apostoł napisze, że to właśnie Duch upewnia nas o tym, iż jesteśmy dziećmi Boga, nie przez jakąś daleką analogię, ale realnie. Gdy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszego psalmu, zauważamy tam pełne podziwu wołanie człowieka, któremu było dane zrozumieć prawdę:

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

                                                                                                       Ps 8, 4-6