Na jednej z wielu dróg

Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Ps 119, 168

Obraz drogi kryje w sobie tajemnicę wielu znaczeń. Droga to życie człowieka, a wędrówka tą drogą to czas od narodzenia do śmierci. Droga to również życiowe powołanie, misja do wypełnienia. W końcu droga to obrany kierunek postępowania, wybór pomiędzy dobrem a złem.

Opowieści o bohaterach biblijnych to historie mozolnych wędrówek, począwszy od wyprawy w nieznane patriarchy Abrahama, poprzez drogę Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej, aż po spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym na drodze do Emaus.

Przedłużając świętowanie tajemnicy Wcielenia zapraszamy do medytacji nad słowami Pisma świętego, opisującymi przeróżne drogi ludzkie i Boskie. Poszczególnym fragmentom biblijnym będą towarzyszyły obrazy dróg i ścieżek uchwycone przez obiektyw artysty fotografa.