Zanurzeni w Łasce

Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

J 1, 16-17

Święty Jan tymi właśnie słowami kończy słynny Prolog pisanej przez siebie Ewangelii. Wszystkie dary Boga nazywa łaską. W wielu innych miejscach Pisma świętego znajdujemy potwierdzenie prawdy o niezwykłej hojności Pana. Jej szczytem jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. To najdalej posunięty gest Bożej dobroci. Łaska bez granic!

W tej łasce żyjemy. Można powiedzieć, że brodzimy w niej jak w śniegu, gdy obficie pokrywa powierzchnię ziemi. Być może potrafimy lepiej zrozumieć, czym jest obfitość, gdy z trudem próbujemy przebić się przez zaspy śnieżne. Ale również wtedy, gdy oglądamy zapierające dech w piersiach zimowe pejzaże mistrzów pędzla.

Zapraszamy do udziału w świątecznej wędrówce biblijnymi i artystycznymi ścieżkami obfitości. Od dnia Narodzenia Chrystusa aż do Niedzieli Chrztu Pańskiego będą udostępniane kolejne dzieła sztuki najwybitniejszych młodopolskich malarzy oraz towarzyszące im krótkie fragmenty Pisma świętego. Pozwól poprowadzić się tym dwom przewodnikom. Zanurz się i brnij przez te obfite śniegi Łaski!