UTOPIENI

 

  …a duch Boży unosił się nad wodami.                                                                    Rdz 1, 2

Woda jest nie tylko znakiem życia, ona rzeczywiście daje życie. Ale przecież jest też żywiołem życie odbierającym. Łagodna, ale zarazem wdzierająca się nieubłaganie w każdą szczelinę.

 

      Z głębokości wołam do Ciebie…                                                                   Ps 130,1

UTOPIENI, to ci, którym dane jest dostrzec w wodzie obie te cechy: zabijającą i ocalającą. Co więcej, oni wiedzą, że nie tylko umarli dzięki Wodzie; oni żyją dzięki niej! Musieli dać się zatopić, żeby nie utracić życia.

 

        Duch daje życie…                                                                                      J 6, 63

Skutecznymi znakami działania Ducha są sakramenty. To w nich właśnie przelewa się życiodajna Woda. Człowiek jest jak naczynie. Tak dobrze byłoby, gdyby Woda rzeczywiście się przelała. Bo czy ocean da się pomieścić w szklance? Czyż Woda nie jest bez granic?

 

„Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije, wierząc we Mnie. Jak mówi Pismo: Z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie”. Powiedział to zaś o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.                                                                                                                                          J 7, 37-39