Prawda o Kościele      Dz, 20, 14-38    J, 17, 6-19

Dać całość       Pwt 6, 2-6    Hbr 7, 23-28   Mk 12, 28b-34

Lekki ciężar      Mt 11, 25-30

Nie lekceważ zaproszenia      Mt 22, 1-14

Nie przegapić Jego przejścia       Iz 63, 16-19; 64, 3-7    Mk 13, 33-37

Dlaczego pościsz?                          Mk 2, 18-22

Owca między wilkami                    2 Tm4, 9-17a        Łk 10, 1-9