Spotkania z Jezusem

Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.

J 1, 43

W spotkaniach z drugim człowiekiem doświadczamy bogactwa różnorodnych przeżyć. Dzięki tym codziennym relacjom uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, ale także mamy szansę jeszcze lepiej poznać samych siebie.

Niemal na każdej karcie Pisma Świętego odnajdujemy także pragnienie spotkania Boga, doświadczenia Jego obecności, usłyszenia Jego głosu. Boża odpowiedź na tę największą ludzką tęsknotę najpełniej realizuje się w Jezusie Chrystusie. On stał się Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.

Przez kolejne pięćdziesiąt dni począwszy od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, otrzymasz dostęp do krótkich fragmentów zaczerpniętych z Biblii. Każdemu z nich towarzyszyło będzie jedno dzieło sztuki, stanowiące pomoc podczas codziennej medytacji.

22 IV

Łk 7, 13n

23 IV

Dz 9, 4n

24 IV

J 6, 67n

25 IV

Dz 4, 9n

26 IV

Mk 10, 15n

27 IV

Mk 10, 49n

28 IV

J 4, 6n

29 IV

J 11, 38n

30 IV

J 14, 2n

1 V

J 14, 8n

2 V

Mt 8, 16

3 V

J 19, 26n

4 V

J 14, 28

5 V

Ap 22, 3n

6 V

J 5, 5n

7 V

Łk 5, 3

8 V

Ps 17, 6n

9 V

Mt 9, 20n

10 V

J 18, 12n

11 V

Mt 4, 18n

12 V

Mk 1, 40n

13 V

Łk 15, 20b

14 V

Mt 21, 7n

15 V

Łk 7, 44

16 V

Łk 7, 44

17 V

J 16, 32

18 V

Mt 9, 9

19 V

Łk 22, 19

20 V

Łk 23, 27n

21 V

Łk 23, 27n

22 V

Łk

23 V

Sekwencja