Spotkania z Jezusem

Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.

J 1, 43

W spotkaniach z drugim człowiekiem doświadczamy bogactwa różnorodnych przeżyć. Dzięki tym codziennym relacjom uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, ale także mamy szansę jeszcze lepiej poznać samych siebie.

Niemal na każdej karcie Pisma Świętego odnajdujemy także pragnienie spotkania Boga, doświadczenia Jego obecności, usłyszenia Jego głosu. Boża odpowiedź na tę największą ludzką tęsknotę najpełniej realizuje się w Jezusie Chrystusie. On stał się Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.

Przez kolejne pięćdziesiąt dni począwszy od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, otrzymasz dostęp do krótkich fragmentów zaczerpniętych z Biblii. Każdemu z nich towarzyszyło będzie jedno dzieło sztuki, stanowiące pomoc podczas codziennej medytacji.