ŚWIATŁO W CIEMNOŚCIACH

Noc przeminęła dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a nałóżmy zbroję światła.          

Rz 13, 12

Światło i ciemność to stany opisujące przeróżne aspekty życia człowieka. Dzień i noc, odwagę i lęk, pokój i zamęt, w końcu zaś świętość i grzech. Instynktownie szukamy światła pośród ciemności. Dodaje nam nadziei nawet nikły jego promień. W rozgwieżdżoną noc podnosimy głowy, by ujrzeć światło gwiazd. W noc wigilijną wypatrujemy tej pierwszej.

Dla chrześcijanina przełomowym momentem dziejów jest wydarzenie wcielenia Syna Bożego. Pismo Święte często opisuje ten fakt posługując się właśnie obrazem światła wschodzącego słońca. To sam Chrystus, Światłość ze Światłości, Zwycięzca mroków śmierci, jest źródłem światła dla człowieka. Ten, kto pozwala się napełnić Jego jasnością, sam staje się światłem dla innych.

Po raz kolejny zapraszamy do pochylenia się wraz z nami nad tajemnicą Wcielenia. Każdego dnia Okresu Narodzenia Pańskiego pod kolejną datą znajdzie się fragment biblijny. Pomocą w medytacji nad tym słowem będzie już tradycyjnie obraz – artystyczna wizja tematu światła i ciemności.