WIELKA UCZTA PASCHALNA

Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.

Apokalipsa 3, 20

Za pomocą obrazu uczty autorzy biblijni próbują ukazać obfitość wiecznych darów, przygotowanych przez Boga dla Jego wybranych. Wspólne zasiadanie do stołu z Bogiem nabiera szczególnego wymiaru od dnia Ostatniej Wieczerzy. Właśnie wówczas Chrystus pozostawia uczniom Eucharystię na pamiątkę swojej śmierci, stając się pokarmem dla wierzących już tu – na ziemi.

Po zmartwychwstaniu Jezus wielokrotnie przychodzi do swoich uczniów, by spożyć z nimi posiłek. Spotkania te umacniają ich wiarę w rzeczywistą obecność Pana, oraz zacieśniają więzy wspólnoty z Nim.

Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, aż do dnia Pięćdziesiątnicy otrzymasz dostęp do kolejnych dzieł malarskich zarówno wybitnych, jak i mniej znanych artystów. Z obrazami korespondują wybrane fragmenty Pisma świętego, stanowiąc zaproszenie do codziennej chwili medytacji.