WIOSENNY SPACER ŻYCIA

Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan Nowego i Wiecznego Testamentu, przyjmując ludzką naturę, wniósł w to ziemskie wygnanie ów hymn, który w niebiańskich przybytkach rozbrzmiewa po wszystkie wieki. Całą społeczność ludzi łączy On ze sobą i przez ten śpiew Bożej pieśni pochwalnej ze sobą ją zespala.         

Konstytucja o Liturgii Świętej, 83

Hymny i pieśni wielkanocne odzwierciedlają pełen zdumienia zachwyt Kościoła wobec cudu zmartwychwstania. Wyrażają wdzięczność za dar nowego życia, przyniesionego przez Jezusa Chrystusa.

Tajemnicy nowego życia doświadczamy każdej wiosny, obserwując przyrodę odradzającą się po zimowym letargu. W tym czasie przypadają właśnie święta Wielkiej Nocy. Zapraszamy do wędrówki paschalnymi ścieżkami, po których poprowadzą nas strofy hymnów Liturgii Godzin oraz utrwalone przez fotografów urzekające obrazy budzącej się do życia przyrody.