Wsłuchani – Wysłuchani

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.   

Rz 10, 17


Jezus Chrystus, który prawdziwie stał się człowiekiem, jest żywym Słowem Boga. Pragnie On nie tylko znaleźć wśród ludzi swoje miejsce, ale nade wszystko pozostać z nimi w słowach przyniesionej przez siebie Ewangelii miłości.

W tygodniach, w których harmider świata wprowadza nasze serca i umysły w stan rozproszenia, powracamy do tych najbardziej oczywistych prawd. Że wiara jest przede wszystkim wsłuchiwaniem się w dyskretny głos Boga przemawiającego w sercu, że prawdziwa modlitwa rodzi się w milczeniu, że wysłuchani na modlitwie zostają Ci, którzy miłują ciszę.

Tajemnicę Wcielenia celebrować będziemy w tym roku, medytując nad słowami Pisma świętego, przypominających o potrzebie słuchania. Wybranym fragmentom biblijnym towarzyszyły będą reprodukcje dzieł sztuki, służące pomocą w wewnętrznym wyciszeniu.