Żyć NIEBAnalnie

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.     

Kolosan 3, 1-4

Każdy z nas, czy nazywa siebie wierzącym, czy też nie, ma w swoim słowniku określenie „niebo”. Spoglądamy w niebo każdego dnia. Pasją niektórych spośród nas jest oglądanie go nocą.

Na paschalnej drodze od Zmartwychwstania przez Wniebowstąpienie aż do dnia Pięćdziesiątnicy, jesteśmy wezwani do tego, by stojąc mocno na ziemi, podnosić wzrok w kierunku ostatecznego celu naszej ludzkiej wędrówki.

Zapraszamy do codziennej medytacji nad krótkimi fragmentami tekstów zaczerpniętych z Biblii, którym będą towarzyszyły utrwalone przez fotografkę – Reginę Boroń – urzekające obrazy potęgi nieba.

26 IV

J 3, 13